ARGUMENTY ZA WIARĄ#21 Zgodność czy sprzeczność tekstów NT?

Posted: 1 listopada 2013 in ARGUMENTY ZA WIARĄ

Seria “ARGUMENTY ZA WIARĄ” ma na celu pokazanie, że chrześcijaństwo i ogólnie wiara w Boga nie jest czymś co wymaga całkowitego wyłączenia myślenia. Cykl ten może nie da niezbitego 100% dowodu na istnienie Boga (nie taki jest jego cel), lecz powinien sprawić, aby przynajmniej niektóre osoby niewierzące zmieniły swoją postawę z bezmyślnego wyśmiewania chrześcijaństwa w założenie, że “być może coś w tym jest”. Z kolei osoby już wierzące być może wzmocnią swoją wiarę po kolejnych wpisach z tej serii.

nice-kids-puzzle-piece-788190Każdy z czterech ewangelistów pozostawił bardzo szczegółowy zapis wydarzeń. Jak można się spodziewać w przypadku wielu biografii tej samej osoby, Ewangelie charakteryzują się różnicami w stylu, ale zgadzają się co do faktów. Wiemy, że autorzy nie wymyślali fikcyjnych szczegółów opowieści, ponieważ posługują się konkretnymi nazwami geograficznymi i odwołują się do elementów kulturowych, które zostały potwierdzone przez historyków i archeologów. Czasami można co prawda usłyszeć o sprzecznościach w Ewangeliach, jednak są to zawsze lub prawie zawsze sprzeczności pozorne. Te natomiast które być może są tak naprawdę dodają jeszcze wiarygodności:

Znany teolog John A.T. Robinson stwierdza: „Rozbieżności w opowiadaniach paschalnych są dokładnie w rodzaju tych, jakich powinniśmy oczekiwać w autentycznych relacjach. Relacje zaplanowane byłyby o wiele lepiej skoordynowane, a niezgodności starannie zatarte”. Kolejny znaczący biblista, A. Plummer, pisze: „Wbrew pozorom trudność w skoordynowaniu tych opowiadań wskazuje na ich wiarygodność”, a Joachim Jeremias, także słynny badacz Pisma św., dodaje: „Właśnie w rozmaitości osób, okoliczności, miejsc wyraża się naturalna pamięć o godzinach Paschy i tych, które nastąpiły po niej”.

Simon Greenleaf – profesor prawa na Harvardzie – jeden z najznamienitszych prawników w historii: „Istnieje wystarczająco wiele rozbieżności, by pokazać, że nie nastąpiło wcześniejsze uzgodnienie treści między nimi; a równocześnie zasadnicza zgodność w takim stopniu, że pokazuje, iż wszyscy są niezależnymi narratorami tego samego wielkiego wydarzenia”

Wypowiadając się z perspektywy historyka literatury klasycznej, niemiecki uczony Hans Stier stwierdza, że zgodność co do podstawowych faktów i rozbieżność szczegółów jest oznaką wiarygodności, ponieważ relacje sfabrykowane są zazwyczaj w pełni spójne i zharmonizowane. Stier napisał: „każdy historyk podchodzi szczególnie sceptycznie do sytuacji, w której jakieś niezwykłe wydarzenie jest przedstawiane w relacjach całkowicie wolnych od wszelkich sprzeczności”.

Oto przykład tak zwanej sprzeczności. Piłat rozkazał, aby na krzyżu, na którym wisiał Jezus, umieszczono napis. Trzy Ewangelie odnotowują treść owego napisu:

### W Ewangelii Mateusza: „To jest Jezus, Król Żydowski”.

### W Ewangelii Marka: „Król Żydowski”.

### W Ewangelii Jana: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”.

Ewangeliści użyli nieco innych sformułowań, stąd rzekoma sprzeczność. Jednak zaskakujące jest raczej to, że wszyscy trzej autorzy opisują tak szczegółowo to samo wydarzenie — Jezus został ukrzyżowany. Zgadzają się co do tego bez wyjątku. Odnotowują nawet, że na krzyżu umieszczono napis, którego znaczenie jest w gruncie rzeczy identyczne we wszystkich trzech relacjach.

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Jezus   narodził się z dziewicy

1:18-25

1:27, 34

Urodził   się w Betlejem

2:1

2:4

Mieszkał   w Nazarecie

2:23

1:9, 24

2:51, 4:16

1:45, 46

Jezus   został ochrzczony przez Jana Chrzciciela

3:1-15

1:4-9

3:1-22

Dokonywał   cudownych uzdrowień

4:24, etc.

1:34, etc.

4:40, etc.

9:7

Chodził   po wodzie

14:25

6:48

6:19

Nakarmił   pięć tysięcy osób pięcioma
bochenkami chleba i dwoma rybami

14:7

6:38

9:13

6:9

Jezus   nauczał prostych ludzi

5:1

4:25, 7:28

9:11

18:20

Spędzał   czas z ludźmi z marginesu społecznego

9:10, 21:31

2:15, 16

5:29, 7:29

8:3

Spierał   się z przedstawicielami elity religijnej

15:7

7:6

12:56

8:1-58

Elita   religijna przygotowała plan zabicia Jezusa

12:14

3:6

19:47

11:45-57

Jej   członkowie wydali Jezusa Rzymianom

27:1, 2

15:1

23:1

18:28

Jezus   został ubiczowany

27:26

15:15

19:1

Jezus   został ukrzyżowany

27:26-50

15:22-37

23:33-46

19:16-30

Jezus   został złożony do grobu

27:57-61

15:43-47

23:50-55

19:38-42

Jezus   zmartwychwstał i ukazał
się swoim uczniom

28:1-20

16:1-20

24:1-53

20:1-31

ZGODNOŚĆ EWANGELII Z POZOSTAŁYMI TEKSTAMI NT (poniżej)

Jakkolwiek dzisiaj wszystkie pisma Nowego Testamentu są wydawane często razem, to jednak są to dzieła zupełnie odrębne – różne osoby są ich autorami, powstawały w różnych miejscowościach i w różnych okolicznościach. Jedno jest w tym wszystkim najbardziej zadziwiające: w swoich relacjach o osobie Jezusa Chrystusa są one całkowicie zgodne.

Zgodnie przedstawiają życie Pana Jezusa wszystkie cztery Ewangelie. Zgodnie z Ewangeliami przedstawiają Chrystusa również pozostałe pisma Nowego Testamentu, co jest tym ciekawsze, że ich celem nie jest opis życia Chrystusa, i jedynie ubocznie zawierają o tym pewne wzmianki. Zgodność ta jest tak daleka, że nawet gdyby nie było Ewangelii, bylibyśmy w stanie odtworzyć życie Pana Jezusa, przynajmniej w głównych zarysach.

Te pozaewangelijne dane Nowego Testamentu o Chrystusie zebrał Józef Ricciotti w swoim dziele „Życie Jezusa Chrystusa”. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć go tutaj dosłownie wraz z odpowiednimi odnośnikami: Jezus nie był bynajmniej niebieskim eonem, ale „człowiekiem” (Rz 5,15), „powstałym z niewiasty” (Ga 4,4) jako potomek Abrahama (por. Ga 3,16), z pokolenia Judy (por. Hbr 7,14), z domu Dawida (por. Rz 1,3).

Matka Jego miała imię Maryja (Dz 1,14), nazywano Go Nazarejczykiem (Dz 2,22) lub mówiono o nim „ten z Nazaretu” (Dz 10,38).

Miał „braci” (Dz 1,14), z których jeden nosił imię Jakub (Ga 1,19). Był ubogi (2 Kor 8,9), cichy i łaskawy (2 Kor 10,1). Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela (Dz 1,22).

Zebrał uczniów, z którymi żył w stałej łączności (Dz 1,21-22); dwunastu z nich nosiło miano „apostołów” i do tej grupy należeli m.in. Kefas, tj. Piotr i Jan (1 Kor 9,5; 15,5-7; Dz 1,13,26).

W swym życiu dokonał wielu cudów (Dz 2,22) i przeszedł dobrze czyniąc (Dz 10,38). Raz ukazał się swym uczniom chwalebnie przemieniony (2 P 1,16-18).

Został zdradzony przez Judasza (Dz 1,16-19). W nocy, w której został wydany, ustanowił Eucharystię (1 Kor 11,23-25), umierał modląc się (Hbr 5,7). Urągano Mu (Rz 15,3), i był mniej ceniony niż zbrodniarz (Dz 3,14); umarł za Heroda i Poncjusza Piłata (1 Tm 6,13; Dz 3,13; 4,27; 13,28).

Był ukrzyżowany (Ga 3,1; 1 Kor 1,13,23; 2,2; Dz 2,36; 4,10) poza bramą miasta (Hbr 13,12). Został pogrzebany (1 Kor 15,4; Dz 2,29; 13,29). Zmartwychwstał trzeciego dnia (1 Kor 15,4; Dz 10,40). Potem ukazał się wielu (1 Kor 15,5-8; Dz 1,3; 10,41; 13,31) i wstąpił do nieba (Rz 8,34; Dz 1,9-10; 2,33-34).

Również i ten fakt całkowitej zgodności w relacjach o osobie Pana Jezusa wyklucza w dużym stopniu wątpliwości co do jej historyczności, zwłaszcza że pozaewangelijne relacje Pisma św. o Panu Jezusie zostały wypowiedziane zupełnie mimochodem, tzn. w innym celu niż dla podania szczegółów biograficznych.

PS. Ktoś mógłby powiedzieć, że ludzie decydujący, co ma się znaleźć w NT wybrali tylko te teksty, które są zgodne ze sobą, umyślnie odrzucając inne, które nie pasowały. Takimi odrzuconymi tekstami są np. apokryfy. Problem jednak z nimi jest taki, że w odróżnieniu od tekstów NT, apokryfy nie powstały w I wieku. Inną przesłanką za tym, aby wierzyć w autentyczność ewangelii są jej autorzy. Marek i Łukasz nie byli nawet apostołami. Mateusz był jeśli można tak powiedzieć mniej znaczącym uczniem Chrystusa i w dodatku celnikiem. Jakby ktoś chciał zmyślać to nie wymyśliłby takich autorów, lecz dałby np. św. Piotra czy św. Jakuba, tak jak jest to np. w apokryfie – Ewangelia św. Piotra.

http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/jacek_salij/szukajacym_drogi/007.php

ZOBACZ TAKŻE–>http://www.faithstreet.com/onfaith/2014/04/16/fundamentalist-arguments-against-fundamentalism/31725

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s