ZARZUTY „Ludzie kiedyś wierzyli w cuda, ponieważ byli głupi”.

Posted: 11 października 2014 in ZARZUTY WOBEC CHRZEŚCIJAŃSTWA

jesus-walking-on-water_2

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.1Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.2Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.2Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 2A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. [Mat 1:18-22]

——————————-

Jest jednak coś, co często zdarza nam się mówić o naszych przodkach, a czego mówić nie powinniśmy. Nie powinniśmy mówić: „Oni wierzyli w cuda, ponieważ nie znali praw natury”. Jest to czysty nonsens. Kiedy święty Józef odkrył, że jego Oblubienica jest brzemienna, „zamierzał oddalić Ją potajemnie”. Na tyle znał się na biologii. Gdyby tak nie było, z pewnością nie uważałby ciąży za znak niewierności. Kiedy przyjął chrześcijańskie wyjaśnienie, uznał to za cud właśnie dlatego, że wystarczająco znał prawa natury, by wiedzieć, iż w tym momencie zostały one zawieszone. Gdy uczniowie zobaczyli Chrystusa kroczącego po jeziorze, zlękli się: strach by ich nie ogarnął, gdyby nie znali praw natury i nie wiedzieli, że dzieje się coś niemożliwego. Jeśliby człowiek nie miał żadnego wyobrażenia na temat normalnego porządku w naturze, wtedy oczywiście nie mógłby dostrzegać odstępstw od tego porządku: podobnie jak jakiś nieuk, niezdolny połapać się w normalnym metrum poematu, pozostałby również nieświadomy wprowadzonych przez poetę odchyleń od niego. Nic nie jest cudowne, jeśli nie jest nienormalne, i nic nie jest nienormalne, dopóki nie zrozumiemy, co jest normą. Całkowita nieznajomość praw natury uniemożliwiałaby percypowanie zjawisk cudownych w takim samym stopniu, jak kompletna niewiara w nadprzyrodzoność, a może nawet w większym. Podczas gdy materialista musiałby przynajmniej szukać wyjaśnienia cudów, człowiek zupełnie nie znający praw natury po prostu by ich nie dostrzegł [„Bóg na ławie oskarżonych” – C.S. Lewis].

Możliwość komentowania jest wyłączona.