Mężczyzna… łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Posted: 12 lipca 2015 in ### PRZYKLEJONE ###

21 Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 2mężczyzna powiedział:
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».
24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem [Genesis 2].

27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę [Genesis 1].

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. 7 Weselmy się i radujmy,  i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, 8 i dano jej oblec bisior lśniący i czysty» – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. 9 I mówi mi: «Napisz:  Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» [Apokalipsa 19].

ZOBACZ TAKŻE–> https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2015/03/27/argumenty-za-wiara58-ewangelia-jezusa-ofiarna-milosc-i-teoria-ewolucji/

Możliwość komentowania jest wyłączona.