Archive for the ‘Uncategorized’ Category

archoftitusmenorah

Fragment książki Bóg i świat, która jest rozmową Petera Seewalda z Benedyktem XVI

PS: Stare Przymierze jest historią Boga i Jego ludu wybranego, któremu nadal nazwę sam Bóg. Nastąpiło to owego dnia, gdy Bóg w potoku Jabbok stoczył walkę z patriarchą Jakubem. Jakub nie uległ nawet Panu wszechświata, dlatego od tej chwili miał się nazywać „Izrael” – walczący z Bogiem.
Lecz dlaczego Bóg w ogóle wybrał sobie jeden lud? I dlaczego właśnie ten?

BXVI: Starotestamentowe księgi, na przykład Deuteronomium, dokładnie ukazują szczególny charakter zwłaszcza tego wyboru. Bóg przez Mojżesza mówi do swego ludu: wybrałem was nie dlatego, że jesteście jakimś szczególnie dużym, jakimś szczególnie znaczącym ludem, nie dlatego, że macie te czy inne cechy, lecz dlatego, że was umiłowałem, z wolnego wyboru.

Nie możemy pytać o racjonalne motywy tego wyboru, który pozostaje tajemnicą Boga. Ale wybór ten oznacza, że Bóg wybiera. Wybiera wszakże nie po to, by innych wykluczyć, lecz po to, by od jednego ludu przejść do innych i w konkretny sposób wkroczyć w grę historii.

PS: Ten wybrany lud dwa z trzech tysiącleci swej historii musiał spędzić na wygnaniu – a i dzisiaj walczy o bezpieczeństwo granic swego państwa. Nasuwa się pytanie: dlaczego Egipt faraonów stał się tak wielkim i potężnym państwem i dlaczego właśnie ów lud, z którym Bóg zawarł Przymierze, przez całe wieki był prześladowany, przepędzany i dręczony – aż po holocaust jako próbę absolutnego unicestwienia?

BXVI: Kategorie, którymi posługuje się Bóg, mają inny sens. Wybór przez Boga nie oznacza, że Bóg nadaje wielkość w sensie ziemskich kategorii. Bóg nie czyni swego ludu mocarstwem. Bóg znowu ukazuje się i działa poprzez to, co niewielkie. Zgodnie z miarami Boga liczy się nie mocarstwowość, lecz wiara.

Do niej powołany został lud wciśnięty między dwa mocarstwa, Egipt i Babilonię, lud, nad którym nieustannie wisiała groźba, że zostanie przez nie starty na proch. Zatem swą historię Bóg realizuje właśnie w czymś, co z pewnością nie jest ziemską potęgą. Możemy się z tego nauczyć, że również Kościół jest znaczący nie wtedy, gdy staje się ziemską potęgą, lecz wtedy, gdy ucieleśnia i ukazuje Boga. Chwilami wielkości Kościoła są chwile cierpienia pośród prześladowań, a nie chwile, gdy Kościół dysponuje wielkim majątkiem i ziemską potęgą.

Możemy się z tego również dla siebie nauczyć prawdziwego porządku kategorii – jakie sprawy są w życiu istotne, a jakie nieistotne. Ale nie naszą rzeczą jest pytać o Boże motywy. Bóg wskazuje nam drogę, kierunek – i zachowuje swą suwerenność.

PS: To dziwna historia. Choć Żydzi przez dwa tysiące lat żyli na wygnaniu, przepędzani z kraju do kraju, to jednak nie zagubili swej religii. W dziejach ludzkości do dziś nie znajdziemy podobnego przykładu. Nasuwa się pytanie, czy historia ludzkości w tajemniczy sposób nie wiąże się z historią żydowskiego narodu.

BXVI: Wydaje mi się to zupełnie ewidentne. Fakt, że ten niewielki naród, który nie miał już swej ziemi, swego państwa, lecz żyl w rozproszeniu po całym świecie, mimo wszystko zachował swą religię, że zachował również swój byt, że Izrael trwa, że Żydzi pozostali Żydami i odrębnym narodem, że przetrwali dwa tysiące lat, gdy byli bez ziemi, jest absolutną zagadką. Ale pozwala stwierdzić, że rzeczywiście działa tu jakaś inna siła.

Bóg nie uczynił swego ludu mocarstwem, wręcz przeciwnie, żydowski naród zaznał największych cierpień w dziejach świata. Ale ciągle zachowywał swą tożsamość. Jego wiara nie mogła zginąć. I niezmiennie pozostaje bodźcem dla chrześcijaństwa, które przecież wyrosło z historii Izraela i jest z nią ściśle związane. O tyle też nietrudno dostrzec, że wchodzi tu w grę coś więcej niż tylko historyczny przypadek. Wszystkie z ówczesnych mocarstw spotkała zagłada. Nie ma ani dawnych Egipcjan, ani Babilończyków, ani Asyryjczyków. Izrael pozostał – i ukazuje nam coś z owej stałości, ba, tajemnicy Boga.

Moje konto na youtube

Posted: 23 listopada 2016 in Uncategorized

Moje konto na You Tubie:

https://www.youtube.com/channel/UCOb6WCnO7pGU0DbtRBbZi8g