Uczeni odrzucający popularne teorie naukowe.

http://potop-exodus.w.interia.pl/stworzenie/lista.html

UCZENI ODRZUCAJĄCY TEORIĘ WIELKIEGO WYBUCHU, CZYLI BIG-BANG

Hannes Olof Gösta Alfven
szwedzki fizyk i astrofizyk; profesor Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie; członek Akademii Szwedzkiej; współtwórca magnetohydrodynamiki, twórca elektrodynamiki kosmicznej; laureat Nagrody Nobla w 1970 roku za prace nad magnetohydrodynamiką, zjawiskami antyferromagnetyzmu i ferrimagnetyzmu
„istnieje stale rosnąca liczba zaobserwowanych faktów, które trudno pogodzić z hipotezą Wielkiego Wybuchu. Establishment Wielkiego Wybuchu bardzo rzadko o nich wspomina, a kiedy nie-wierzący próbują przyciągnąć do nich uwagę potężny establishment odmawia przedyskutowania ich w uczciwy sposób…” (Hannes Alfven, „Cosmology: Myth or Science?” w Journal of Astrophysics and Astronomy 5 /1970/, str. 1203)
Herman Bondi
matematyk i kosmolog angielski; od 1954 profesor Uniwersytetu Londyńskiego; od 1959 członek Royal Society; autor prac dotyczących budowy wewnętrznej gwiazd, budowy i ewolucji Wszechświata, ogólnej teorii względności; twórca kosmologicznej teorii ‚steady state’ (stanu stacjonarnego)

UCZENI KWESTIONUJĄCY MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA SIĘ ELEMENTÓW KOSMOSU BEZ UDZIAŁU BOGA

Albert Einstein
jeden z najwybitniejszych fizyków w historii nauki; opracował podstawy kwantowej teorii pola elektromagnetycznego, szczególną i ogólną teorię względności; w 1921 otrzymał Nagrodę Nobla za podstawowe prace teoretyczne dotyczące natury światła (odkrycie praw opisujących zjawisko fotoelektryczne)
„Jesteśmy w sytuacji małego dziecka wchodzącego do olbrzymiej biblioteki wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, iż ktoś musiał napisać te książki. Ale nie wie jak. Nie rozumie ono języków, w których książki te zostały napisane. Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy porządek w układzie ksiąg, ale nie wie co to jest. Taki, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej inteligentnej istoty ludzkiej do Boga.” (Max Jammer „Einstein and Religion”, Princeton University Press /1999/, str. 48)
Christian Boehmer Anfinsen
biochemik amerykański, w 1972 otrzymał Nagrodę Nobla za prace nad wyjaśnieniem budowy i mechanizmu działania enzymu rybonukleazy (badanie związku sekwencji aminokwasów z biologicznie aktywną konformacją rybonukleazy)
„Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.” (Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., „Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 139)
Charles Hard Townes
fizyk amerykański, autor prac z zakresu elektroniki kwantowej oraz radioastronomii; w latach 1953-54 skonstruował pierwszy maser (urządzenie podobne do lasera), za co otrzymał w 1964 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki; zainicjował badania astronomiczne w zakresie fal radiowych i promieniowania podczerwonego
„Im więcej wiemy o kosmosie i ewolucyjnej biologii, tym bardziej wydają się one niewytłumaczalne bez jakiegoś aspektu [inteligentnego] projektu. A w moim przypadku jest to natchnieniem dla wiary.” (zob. Greg Easterbrook „Of lasers and prayer” w Science, Vol. 277, 15 sierpnia 1997)
Arno Penzias
fizyk amerykański niemiecko-polskiego pochodzenia; w latach 1964-5 odkrył promieniowanie ‚reliktowe’ za co w 1978 otrzymał (razem z Wilsonem) Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
„Astronomia prowadzi nas do unikatowego wydarzenia, do wszechświata stworzonego z niczego zachowującego bardzo delikatną równowagę niezbędną do spełnienia dokładnie takich warunków, które są wymagane dla istnienia życia oraz mającego przewodni – można powiedzieć – ponadnaturalny plan.” (zob. poniżej, str. 83)
„Stworzenie wszechświata jest poparte przez wszystkie dające się zaobserwować dane, których astronomia dostarczyła do chwili obecnej.” (Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., „Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 79)
Sir Derek Harold Richard Barton
chemik brytyjski, prowadził badania z zakresu biosyntezy i fotochemii; w 1969 otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Hasselem) za wkład w rozwój pojęcia konformacji w chemii organicznej (prace nad przestrzenną strukturą związków organicznych)
„Nie ma żadnej niezgodności pomiędzy Nauką a religią… Nauka pokazuje, że Bóg istnieje.” (zob. Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., „Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 144)
Arthur Leonard Schawlow
fizyk amerykański, autor prac z zakresu spektrometrii mikrofalowej i maserów; w 1981 otrzymał Nagrodę Nobla za zastosowanie lasera w spektroskopii
„Wydaje mi się, że będąc skonfrontowani z cudami życia i wszechświata, należy zadać sobie pytanie dlaczego, a nie po prostu jak. Jedyne możliwe odpowiedzi są religijne… Znajduję potrzebę Boga we wszechświecie i swoim własnym życiu… Mamy szczęście, że mamy Biblię a szczególnie Nowy Testament, który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich kategoriach.” (zob. Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., „Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 105, 107)
Alexis Carrel
francuski chirurg, prowadził badania nad hodowlą i przeszczepianiem tkanek oraz zszywaniem naczyń krwionośnych, za co też otrzymał Nagrodę Nobla w 1912
„Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest się w stanie poprawić przyrodę, gdyż przyroda jest dziełem Boga.” (zob. „Reflections On Life” /Hawthorn Books, Inc., New York City, NY, 1952/, str. 60)
Stephen William Hawking
astrofizyk teoretyczny i kosmolog brytyjski, jeden z najznakomitszych i najbardziej znanych współcześnie żyjących uczonych zwany Einsteinem naszych czasów (ów nieuleczalnie chory kaleka-geniusz porozumiewający się z resztą świata za pomocą syntezatora mowy)
„Przeciwności, które musiałyby zostać pokonane, aby wszechświat taki jak nasz mógł wyłonić się z czegoś takiego jak Wielki Wybuch są niesamowicie olbrzymie. Uważam, że kiedykolwiek zaczynamy omawiać początki wszechświata dochodzimy do czysto religijnych wniosków.” „The odds against a universe like ours emerging out of something like the Big Bang are enormous. I think there are clearly religious implications whenever you start to discuss the origins of the universe.” (zob. Kitty Ferguson, „Stephen Hawking: Quest for a Theory of Everything” /1991/, str. 93)
Sir Isaac Newton
sformułował podstawy fizyki klasycznej i przedstawił ich zastosowanie w zagadnieniach mechaniki, astronomii i fizyki; sformułował prawo powszechnego ciążenia, wyjaśnił precesję osi Ziemi i pływy morza, uzasadnił prawa Keplera; w optyce opracował korpuskularną teorię budowy światła, określił zasady optyki geometrycznej oraz odkrył interferencję światła; dał początek badaniom nad ciepłem (skala stopni ciepła, prawo stygnięcia ciał); odkrył rachunek różniczkowy i całkowy, podał metodę przybliżonego rozwiązywania równań, podał wzór interpolacyjny dla wielomianu n-tego stopnia określonego w n-punktach, badał własności krzywych, itd., itd.
„Chociaż ciała te mogą, w rzeczy samej, pozostawać w swoich orbitach poprzez same prawa ciążenia, jednak w żaden sposób nie mogły one początkowo przyjąć regularnych pozycji tychże orbit z tych praw… [Tak więc] ten najpiękniejszy system słońca, planet i komet może pochodzić jedynie z planu i mocy inteligentnej i potężnej Istoty.” (Sir Isaac Newton, „Newton’s Principa Motte’s Translation Revised”, /Andrew Motte Trans. & Florian Cajori rev. 1934/, 1686, str. 543-44)

UCZENI NEGUJĄCY MOŻLIWOŚĆ SAMOISTNEGO POWSTANIA ŻYCIA Z MATERII NIEOŻYWIONEJ

Werner Arber
genetyk i mikrobiolog szwajcarski; w 1978 roku otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Nathansem i Smithem) za odkrycie i zastosowanie w genetyce molekularnej enzymów restrykcyjnych, co umożliwiło rozwój inżynierii genetycznej
„Chociaż jestem biologiem, muszę przyznać, iż nie rozumiem w jaki sposób powstało życie… Uważam, iż życie zaczyna się dopiero na poziomie funkcjonalnej komórki. Najbardziej prymitywna komórka może wymagać przynajmniej kilkuset różnych specyficznych makromolekuł biologicznych. W jaki sposób takie już dosyć złożone struktury mogły się połączyć pozostaje dla mnie tajemnicą. Możliwość istnienia Stwórcy, Boga, stanowi dla mnie satysfakcjonujące rozwiązanie tego problemu.” (zob. Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., „Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 142)
Francis Harry Compton Crick
brytyjski biochemik i genetyk; w 1962 roku otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Watsonem i Wilkinsem) za określenie budowy kwasów rybonukleinowych (dwuniciowa helisa DNA), sposobu replikacji genów oraz przekazywania informacji genetycznej w żywych organizmach – Dr. F. Crick twierdzi, iż DNA nie mogło powstać samoistnie z materii nieorganicznej (patrz ‚directed panspermia’ oraz ‚Life Itself’, str. 192)
„Tym, co jest tak bardzo frustrujące dla naszego obecnego celu jest fakt, iż wydaje się być niemal niemożliwym podać jakąkolwiek wartość numeryczną prawdopodobieństwa tego, co wygląda na raczej mało realny łańcuch zdarzeń… Człowiek uczciwy, uzbrojony w całą wiedzę, która jest nam obecnie dostępna mógłby jedynie stwierdzić, iż w pewnym sensie pochodzenie życia wydaje się w tej chwili być niemalże cudem, tak wiele jest warunków, które musiałyby zostać spełnione, aby ono zaistniało.” (zob. Francis Crick, „Life Itself: Its Origin and Nature”. New York: Simon & Schuster, 1981, str. 88)
„Zdecydowana większość sekwencji [aminokwasów] w ogóle nigdy nie mogła powstać na drodze syntezy, w jakimkolwiek czasie.” (zob. Francis Crick, „Life Itself: Its Origin and Nature”. New York: Simon & Schuster, 1981, str. 52)
„Za każdym razem, gdy piszę referat na temat pochodzenia życia postanawiam sobie, iż nigdy nie napiszę następnego, gdyż jest tam zbyt wiele spekulacji ścigającej zbyt mało faktów.” (zob. Francis Crick, „Life Itself: Its Origin and Nature”. New York: Simon & Schuster, 1981, str. 153)
Sir Fred Hoyle
brytyjski astrofizyk teoretyczny, profesor uniwersytetu w Cambridge i California Institute of Technology, autor prac z zakresu kosmologii, twórca (wraz z H. Bondim) modelu stanu stacjonarnego
„Prawdopodobieństwo utworzenia życia z materii nieożywionej jest liczbą z 40 tysiącami zer po niej. To wystarczy, by pogrzebać Darwina i całą teorię ewolucji. Nie było żadnej zupy kwantowej ani na tej planecie ani na żadnej innej, a skoro początki życia nie były przypadkowe to musiały być produktem celowo działającej inteligencji.” (zob. Nature, vol. 294:105, November 12, 1981)
Louis Pasteur
biochemik francuski, profesor fizyki i chemii na wielu różnych uniwersytetach; badał zjawiska fermentacji i gnicia; odkrył metodę rozdzielania racematów opartą na użyciu optycznie czynnych reagentów, wyjaśnił własności optyczne kwasu winowego i gronowego, udowodnił istnienie drobnoustrojów; uzyskał szczepionkę przeciw wściekliźnie; opracował metodę konserwowania żywności za pomocą podwyższonej temperatury (pasteryzacja); wiódł spór z rosnącą grupą naukowców ewolucjonistów

UCZENI ODRZUCAJĄCY MUTACJE GENETYCZNE JAKO CZYNNIK MOGĄCY SPOWODOWAĆ EWOLUCJĘ

Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt
węgierski biochemik, pracownik uniwersytetu w Cambridge i innych; wyizolował kwas askorbinowy oraz udowodnił jego identyczność z witaminą C, a także zbadał mechanizmy jej działania w procesach redoks komórki; odkrył witaminę P; badał przemianę węglowodanów w organizmach żywych; odkrył aktynę i wykazał, że wraz z miozyną odgrywa podstawową rolę w procesie skurczu mięśnia; udowodnił rolę ATP w tymże procesie; prowadził badania nad podziałem komórki i rakiem; w 1937 otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycia związane z procesem biologicznego spalania w żywych organizmach i badania witaminy C
„Większość reakcji biologicznych to reakcje łańcuchowe. Aby móc wzajemnie oddziaływać na siebie w łańcuchu, te dokładnie zbudowane molekuły muszą być do siebie idealnie dopasowane, tak jak koła zębate w szwajcarskim zegarku. Skoro jednak tak to wygląda, więc jak taki system może się w ogóle rozwinąć? Bo jeżeli którekolwiek z poszczególnych kół zębatych w tym łańcuchu zostanie zmienione, wtedy cały system musi po prostu stać się niezdatnym do działania. Twierdzenie, iż można go ulepszyć poprzez przypadkową mutację jednego ogniwa… [jest] jak twierdzenie, że mógłbyś ulepszyć szwajcarski zegarek rzucając nim o ziemię i zginając w ten sposób jedno z jego kół lub osi. Aby uzyskać lepszy zegarek, wszystkie koła muszą zostać zmienione jednocześnie, żeby znowu dobrze do siebie pasowały… Wszystko to musiało być rozwinięte jednocześnie, co, jako przypadkowa mutacja, ma prawdopodobieństwo zero.” (zob. „Drive in Living Matter to Perfect Itself”, Synthesis I, Vol. 1, No. 1 /1977/, str. 18-19)
Sir Peter Brian Medawar
biolog angielski, członek Towarzystwa Królewskiego; prowadził prace dotyczące przeszczepiania tkanek i narządów; w 1960 otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie nabytej tolerancji immunologicznej
w chwili obecnej nauka nie zna żadnego takiego genetycznego procesu, który mógłby wytworzyć zmiany konieczne dla spowodowania ewolucji (zob. „The Art of the Soluble”, 1967)
Dennis Gabor
fizyk brytyjski, profesor uniwersytetu w Londynie; w 1971 otrzymał nagrodę Nobla za wynalezienie i rozwinięcie holografii
„Po prostu nie potrafię uwierzyć, że wszystko rozwinęło się poprzez przypadkowe mutacje…” (zob. Edward F. Blick „Special Creation vs. Evolution” /Hearthstone Publishing, Ltd., 1995, ISBN: 1879366657/ oraz Scott M. Huse „The Collapse of Evolution” /Baker Book House: Grand Rapids ,1987/)

UCZENI ODRZUCAJĄCY TEORIE O CZYSTO MATERIALNYM POCHODZENIU I FUNKCJONOWANIU LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI I PSYCHIKI

Sir John Carew Eccles
australijski neurofizjolog, prowadził badania fizjologii neuronu, zwłaszcza synaps; w 1963 otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Holdgkinem i Huxleyem) za odkrycie mechanizmów jonowych pobudzania i hamowania w komórce nerwowej
„Jako że materialistyczne rozwiązania nie zdołały wyjaśnić naszej doświadczonej unikalności, jestem zmuszony przypisać unikalność Jaźni bądź Duszy ponadnaturalnemu duchowemu stworzeniu.” (zob. „Evolution of the Brain: Creation of the Self”, London: Routledge, 1989, str. 237)

UCZENI CAŁKOWICIE ODRZUCAJĄCY TEORIĘ EWOLUCJI JAKO NIENAUKOWĄ I POSTULUJĄCY STWORZENIE WSZECHŚWIATA I WSZELKIEGO ŻYCIA WE WSZECHŚWIECIE PRZEZ BOGA JAKO JEDYNĄ LOGICZNĄ ALTERNATYWĘ

Ernst Boris Chain
biochemik angielski niemieckiego pochodzenia; wyodrębnił i zastosował penicylinę za co w 1945 roku otrzymał Nagrodę Nobla (razem z Floreyem i Flemingiem)
„Laboratoryjna synteza nawet najprostszej komórki jest po prostu niemożliwa, a wyobrażenie człowieka, że może konkurować z Bogiem jest absurdalne” (wypowiedź z 1970 roku)
„Postulowanie tego, iż rozwój oraz przetrwanie najlepiej przystosowanych gatunków jest wynikiem wyłącznie przypadkowych mutacji wydaje mi się hipotezą nie opartą na żadnych dowodach i nie dającą się pogodzić z faktami. Te klasyczne ewolucyjne teorie są rażąco nadmiernym uproszczeniem niesamowicie złożonej oraz zawiłej masy faktów, i zadziwia mnie, iż są one połykane tak chętnie i bezkrytycznie, i od tak długiego czasu przez tak wielu naukowców bez jakiegokolwiek pomruku protestu.” (cytowany w „Was Darwin Wrong?”, Francis Hitching, LIFE, kwiecień 1982, str. 50)
„Prędzej uwierzyłbym w bajki niż w takie szalone spekulacje. Od lat mówię, że spekulacje na temat pochodzenia życia nie prowadzą do żadnego użytecznego celu, jako że nawet najprostszy żywy system jest o wiele bardziej złożony niż to, co możnaby zrozumieć na poziomie niezmiernie prymitywnej chemii, którą stosują naukowcy w swych próbach wytłumaczenia tego, co niewytłumaczalne i co miało sie wydarzyć miliardy lat temu. Boga nie da się ominąć wymówką opartą na tak naiwnym myśleniu.” (cytowany w Ronald W. Clark, „The Life of Ernst Chain /London: Weidenfield & Nicolson, 1985/, str. 147-148)
Profesor Louis Bounoure
przewodniczący Towarzystwa Biologicznego w Strasburgu, dyrektor Muzeum Zoologicznego w Strasburgu, dyrektor badań w Narodowym Centrum Badań Naukowych we Francji
„Ewolucja jest bajeczką dla dorosłych. Ta teoria w żaden sposób nie przyczyniła się do rozwoju nauki. Jest bezużyteczna.” („The Advocate,” March 8, 1984, str. 17)
Profesor W.R. Thompson
członek Towarzystwa Królewskiego, wieloletni dyrektor światowego Instytutu Kontroli Biologicznej z centrum w Ottawie; biolog tak znakomity, iż został poproszony o napisanie przedmowy do rocznicowego (100-lecie) wydania książki Darwina „O pochodzeniu gatunków” (w przedmowie tej zakwestionował prawdziwość teorii ewolucji)
Dr Henry „Fritz” Schaefer III
jeden z najwybitniejszych współcześnie żyjących chemików, kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla, dyrektor jednego z ośrodków badawczych w University of Georgia (the Center for Computational Quantum Chemistry)
James Clerk Maxwell
wybitny szkocki fizyk, profesor wielu brytyjskich uniwersytetów; organizator i pierwszy dyrektor Cavendish Laboratory w Cambridge; autor wybitnych prac teoretycznych dotyczących podstaw elektrodynamiki klasycznej, kinetycznej teorii gazów, optyki i teorii barw oraz stabilności grawitacyjnej pierścieni Saturna; do końca życia odrzucał teorię ewolucji Darwina, która zalewała wówczas Europę
George Cuvier
jeden z ojców paleontologii i anatomii porównawczej – wierzył w liczne akty stworzenia na przestrzeni wieków
Komentarze
  1. Aramis pisze:

    Brakuje mi w tym zestawieniu dr. Kent’a Hovind’a – już zauważyłem, że autorowi (autorom?) tej – było nie było – wspaniałej strony internetowej i prawdziwej „skarbnicy wiedzy” nie pasuje ten fizyk-kreacjonista i Jego teoria, ale chociażby w gwoli obiektywizmu i uczciwości, przynajmniej o nim wspomnieć, pozdrawiam 🙂

    • Aramis pisze:

      PS. „ale chociażby w gwoli obiektywizmu i uczciwości, WYPADAŁOBY przynajmniej o nim wspomnieć”

    • Nie tyle chodzi o to, że nie pasuje, lecz po prostu autor strony z której artykuł został skopiowany po prostu o Nim nie wspomniał. Zresztą myślę, że Hovind jest tak rozpoznawalny na Internecie, że dla wielu jest bardziej znany niż panowie powyżej i nie trzeba o Nim wspominać:) Pozdrawiam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s